Forretningsbetingelser, Salgs og leveringsbetingelser for E-væsker

EVAESKER.DK  ALMINDELIGE BETINGELSER FOR WEBSHOP 

 
1. GENERELT 
 
1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for bestilling af produkter fra Evaesker.dk webshop eller bestilling på anden måde.  
 
1.2 De betingelser, som gælder for produkter, der udbydes til salg på dette website, er anført nedenfor. Ved at afkrydse feltet “Jeg har læst og accepteret” på bestillingsformularen og indsende bestillingen, accepterer og indvilliger du i at være underlagt betingelserne. 
 
1.3 Evaesker.dk forbeholder sig ret til at ændre betingelserne til enhver tid og uden varsel. Sådanne ændringer vil dog ikke gælde for bestillinger, som er indsendt, før de ændrede betingelser er offentliggjort på websitet. 
 
1.4 Det bemærkes at Evaesker.dk er hjemmehørende i Tyskland, og derfor underlagt Tysk lovgivning. 
 

1.5 Kundedata vil ikke blive delt med/solgt til tredjemand, og de opbevares i henhold til Tysk lovgivning


1.6 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til betingelserne, meddelelser om fortrydelse, ophævelse, returnering eller refundering, kontakt venligst: 
 
EVAESKER.DK

Kanzleistraße 22A, 24943 Flensburg, Tyskland.

På e-mail: infoevaesker@gmail.com eller telefonisk på 004-23341999 

 
2. AFGIVELSE AF BESTILLING 
 
2.1 En bestilling kan afgives online ved at udfylde bestillingsformularen på websitet. 
 
2.2 Alle produkter leveres efter tilgængelighed. Vi kontakter dig hurtigst muligt pr. e-mail, såfremt de bestilte produkter ikke er tilgængelige. 
 
2.3 Vi tilstræber at opretholde en god kvalitet af de billeder, som offentliggøres på websitet, men vær venligst opmærksom på, at det bestilte produkt kan afvige i farve/design fra det på websitet fremviste. 
 
2.4 Hvis du har oplyst en gyldig e-mailadresse, underretter vi dig så hurtigt som muligt for, at bekræfte din bestilling. 
 
3. LEVERING 
 
3.1 Evaesker.dk foretager leveringen hurtigst muligt efter at betalingen er indgået og tilgængelig på vores konto. 
 
3.2 Hvis et produkt ikke er tilgængeligt i den bestilte mængde, underretter vi dig herom, og du kan herefter beslutte, om du ønsker at bestille en sådan mindre mængde eller annullere bestillingen. 
 
3.3 Evaesker.dk kan efter eget skøn beslutte at foretage dellevering. Hvis dette sker, påløber der ingen ekstraomkostninger. Der bliver kun opkrævet betaling, som om alt var leveret på en gang. 
 
3.4 Hvis levering ikke er mulig inden for 15 dage, er du berettiget til at annullere bestillingen. Såfremt der er foretaget betaling, vil en sådan betaling blive tilbagebetalt af os hurtigst muligt dog max inden for 14 dage. 
 
4. PRISER OG LEVERINGSOMKOSTNINGER 
 
4.1 Alle priser er i D.K. kroner. De priser, der er offentliggjort på websitet er excl. leveringsomkostninger. 
 
4.2 Leveringsomkostninger kan variere fra tid til anden og afhængig af leveringsmåde, og disse omkostninger beregnes separat og fremgår af websitet, når du afgiver bestillingen. Den samlede pris, som er anført på bestillingsformularen, udgør det samlede beløb for de bestilte produkter. 
 

 
4.3 Du accepterer at godtgøre Evaesker.dk eventuelle ekstra forsendelses- og/eller ekspeditionsomkostninger påløbet som følge af din undladelse af at modtage eller afhente leveringen eller ved forkert/mangelfuld oplyst adresse hvortil det ikke har været muligt for den valgte fragtfører at leverer i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser. 
 
5. BETALING 
 
5.1 Du kan betale for produkterne ved hjælp af de betalingsmetoder, som til enhver tid fremgår af websitet. 
 
5.2 Evaesker.dk sørger for sikker onlinebetaling ved hjælp af en ekstern leverandør og for at sikre, at du altid har det højeste sikkerhedsniveau, krypteres dine betalingsoplysninger automatisk, når du vil indtaste dem. 
 
6. FORTRYDELSESRET, REKLAMATIONSRET, BESKADIGEDE OG/ELLER MANGELFULDE PRODUKTER 
 
Fortrydelsesret 
6.1 Du kan indenfor 14 dage fortryde den indgående aftale. 
 
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået varen eller den første levering er i procedure. 

Inden fristens udløb skal du utvetydigt meddele os, at du har fortrudt købet. Du er ikke forpligtet til at begrunde din fortrydelse overfor os. 
 
Senest 14 dage efter at du har meddelt os, at du har fortrudt købet, skal du tilbagesende eller tilbagegive den modtagende vare til os. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig din forsendelsen til os. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen som bevis for, at du har overgivet varen til postvæsenet eller til en anden virksomhedMed henblik på forsendelse. 
 
Medmindre andet er aftalt, skal du selv betale omkostninger (porto/fragt) hvis varen tilbagesendes, hvis vi har leveret en erstatningsvare, for den pågældende vare som helhed og ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelsen alene på os. 

 
6.2 Såfremt der er foretaget betaling, tilbagebetaler vi denne straks, og senest inden for 14 dage, fra vores modtagelse af det returnerede produkt. Tilbagebetaler vi dog kun det modtagne beløb, og ikke dine leveringsomkostninger i forbindelse med returnering af produktet til os. 
 
6.3 Anvendelsesmåden af vores produkter medfører, at de fleste af psykologiske og, hygiejniske årsager ikke vil købe brugt udstyr. Da brugt udstyr derfor oftest er usælgeligt, mister du derfor retten til at fortryde aftalen og, at modtage hel eller delvis tilbagebetaling, såfremt du ikke er i stand til at returnere produktet i samme stand og mængde, som da du modtog det, således at produktet ikke kan sælges som nyt til en anden køber. Dette gælder ikke, såfremt produktets stand er blevet forringet som følge af (1.) de handlinger, der har været nødvendige for at kontrollere produktet, eller (2.) omstændigheder, som ikke kan tilskrives dig. Derfor under alle omstændigheder anbefaler vi til enhver tid, som at du tager behørige og rimelige skridt til at opretholde produktets stand, og at du derfor sørger for, at produktet returneres, sikkert til os. 
 
Udover retten til, at fortryde bestillingen har du også visse rettigheder, såfremt produktet er beskadiget eller mangelfuldt. Se også nedenfor under pkt. 7.4 
 
6.4 Reklamationer vedrørende mangler ved produktet skal meddeles inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen. Vi anbefaler, at du sender din reklamation skriftligt til EVAESKER.DK, på den e-mail, som der er anført under i punkt 1.5. 

Da væsketanke (tanke, brænder, etc) er særlig følsomme overfor brugerens egen anvendelse gives der kun 24 timers reklamationsret på dette. De skal derfor testes ved modtagelse for, at sikre funktionen. 

På Batterier E-cigarettener er der reklamationsret på 3 måneders, da det er sliddele. 
 
6.5 Såfremt reklamationen er berettiget, kan du anmode om (1.afhjælpning af manglen, eller (2.) levering af en erstatningsvare, såfremt dette er muligt og ikke vil påføre sælger uforholdsmæssige omkostninger.. 
 
6.6 Såfremt vi ikke kan afhjælpe manglen ved produktet, eller levere en erstatningsvare eller såfremt sådan omlevering ikke lykkes, kan du efter eget valg vælge at annullere bestillingen eller anmode om prisnedslag. 
 
7. ANVENDELSE 
 
7.1 EVAESKER.DK påtager sig ikke noget ansvar for krav fremsat som følge af (1.) ikke-tilsigtet anvendelse, eller håndtering af produktet, (2.) anvendelse i kombination med tilbehør, som produktet ikke er beregnet til.  
 
Køber er gjort opmærksom på at selv mindre fejl ved håndteringen af produkterne, kan ødelægge disse eller varigt nedsætte deres nytteværdi, og at sælger er ikke ansvarlig derfor. 
 
Bemærk venligst, at anvendelse, der ikke foretages på behørig vis, kan medføre en risiko for dig. 
 
7.2 Køber er bekendt med at væsker købt hos EVAESKER.DK ikke er beregnet til indtagelse, og at dette kan være alvorligt sundhedskadeligt. Køber skal derfor opbevare købte væsker utilgængelige for børn og husdyr, og i det hele for personer, der ikke kender deres rette anvendelse. Sælger bærer ikke noget ansvar for forkert anvendelse af væskerne. 
 
7.3 Køber er gjort opmærksom på at elektriske komponenter herunder batterier, og de der er købt hos EVAESKER.DK kan blive overophedede ved tilslutning til strømforsyning, og derfor forårsage stærk varme udvikling og brand. Ved tilslutning til strømforsyning må de derfor ikke må forlades uden opsyn eller placeres tæt på brandbare effekter, og køber bærer selv ansvaret for skader, som måtte opstå i denne forbindelse. 
 
7.4 Køber er bekendt med, at mange af de af EVAESKER.DK solgte produkter ikke har længere varig holdbarhed, og at de forringes/mister deres funktionalitet ved brug, og derfor skal udskiftes. Ved kyndig og omhyggelig behandling kan deres levetid forlænges betragteligt, men uøvede brugere accepterer en hyppigere udskiftning, som sælger ikke er ansvarlig for. 

EVAESKER.DK informerer om at væsker kan angribe væsketanke  (atomizereclearomizere ol) giver ingen reklamationsret på evt. nedbrud eller angreb af disse, hvor forbrugeren selv har påfyldt den pågældende væske. Det gælder også selvom det er væsker anskaffet fra EVAESKER.DK, ligesom EVAESKER.DK ikke er ansvarlig for evt spildt væske i forbindelse med dette brug. 

Køber er bekendt med, at man skal være over 18 år for at handle her.

 
8. FORCE MAJEURE 
 
Evaesker.dk er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelse, i udførelse af ordren, hvis og i det omfang en sådan fejl eller forsinkelse direkte, eller indirekte skyldes omstændigheder, som er uden for EVAESKER.DK rimelige kontrol, og ikke kunne være undgået ved at tage rimelige forholdsregler. 


Ingen produkter

To be determined Forsendelse
0,00 kr Total

Gå til betaling